Holistische benadering

Binnen Praktijk Wonderrijk werk ik op Holistische wijze. Holistisch houdt in dat ik elk persoon en hulpvraag bekijk in zijn geheel; Fysiek, Mentaal, Emotioneel, Energetisch en Spiritueel (terug naar de kern van eigen zijn, zonder maatschappelijk aangeleerde aspecten).

De meest voorkomende (fysieke) klachten waar ik mee werk zijn: Rugklachten, migraine, keel en holte klachten, druk in het hoofd, end. Vaak komen deze klachten voort uit een Mentaal Probleem, bijvoorbeeld middels de bekende denkfouten. Maar denkfouten vind ik een verkeerde benaming. Denkfouten zijn namelijk niet fout omdat ze gewoon deel van je uitmaken. Het is de kunst om je denkpatroon om te leren zetten naar een manier van denken die jou (en je omgeving) wel verder helpt. Ik noem ze liever Denkvrienden!

Op mentaal vlak begeleid ik kind en omgeving om inzicht te krijgen in het eigen denkpatroon en aangezien het denkpatroon niet voor niets is verstoord en er iets te verwerken valt, komt ook het Emotionele aspect van de grond. Onder het denkpatroon zit bijvoorbeeld angst, verdriet of (onverwerkte) boosheid. Middels meerdere behandelingen en methodes die ik u en/ of uw kind aanreik, krijgt u inzicht in waar uw emoties vandaan komen zodat u tot verwerking kan overgaan. Ook help ik gezinnen en families zowel met grote als kleine hulpvragen, bijvoorbeeld middels gezins- of familieopstellingen. Middels opstellingen krijgt u gelijk een duidelijk feitelijk beeld waar de blokkade zit. Ook bij ouder-kind blokkades heel effectief! Ook op volwassen gebied!

Als kers op de taart, krijgt u een heerlijk ontspannen Energetische sessie om al het verwerkte ook gelijk los te kunnen laten. Wat houdt een energetische sessie in? Iedereen heeft als het ware een prullenbakje in zijn of haar hoofd en lijf. Steeds gooi je hier een nieuwe verwerking bij van de dag, week of maand. Maar wat gebeurt er als dit prullenbakje nooit geleegd wordt? Precies, overal komt het afval te liggen. Het wordt rommelig in je hoofd en lijf en je kunt vaak niet normaal meer denken. Dit kan zich in het ergste geval uiten in depressies, angsten, agressie, burn-out, overprikkeld raken, end. Soms lijkt het overprikkelde gedrag zelfs op het gedrag dat hoort bij ADHD of ADD, terwijl dit mogelijk niet zo is.  

Middels Energetisch Behandelen kan ik het prullenbakje in uw hoofd en lijf leegmaken zodat u rust krijgt om weer opnieuw dingen te verwerken. Dit wordt ook weer in het prullenbakje gegooid, ik maak het weer leeg en zo gaat het verder. Door steeds weer op te ruimen komen we steeds dichter bij de kern van het zijn van de persoon (Spiritueel). Je ziet jezelf meer staan en op deze manier ga je je steeds beter voelen en je wordt zekerder van jezelf. Je kunt er ook meer voor een ander zijn omdat je minder projecteert op de ander. Als de Fysieke klacht vanuit het Mentale, Emotionele, Energetische of Spirituele aspect kwam, is de klacht nu verdwenen of bijna verholpen. Daarnaast Coach ik u om uw oude patroon om te buigen tot een gezonder patroon. Staat u bijvoorbeeld nog teveel klaar voor anderen en cijfert u zichzelf weg? Kan dit uiteindelijk ook weer nieuwe of dezelfde klachten veroorzaken. Daarom is de combinatie van Coaching op Mentaal en Emotioneel gebied en het Energetisch Behandelen de meest effectieve manier om Fysieke Klachten op te lossen. De kern van het zijn van de mens neem ik altijd als uitgangspunt (Spiritueel) omdat dit weergeeft wie de persoon in werkelijkheid is zonder de druk van de maatschappij, end. 

Tot slot werk ik zowel Individueel als groepsgewijs. Soms is het belangrijk om een hele groep tegelijk te behandelen, soms is het ook voldoende om de persoon individueel tot zijn of haar kern te laten komen. Uiteindelijk gaat het er toch om dat je leert om te gaan met bepaalde situaties of bepaalde mensen. Dit kan het beste als je tot de kern van je eigen zijn komt. Dan kun je alles aan!